A PAN-LNG Project eredményeinek alapján született a Clean Fuel Box projekt ötlete, koncepciója. A kihelyezésre kerülő töltőpontok a PAN-LNG LNG/LCNG töltőállomásai körül kerülnek elhelyezésre, azok szolgáltatják a töltőpontok logisztikai al-központjait. Íly módon a töltőpontok mintegy megtízszerezik a töltőállomások helyszíneit értékesítési pontjait.

A Projekt keretében megtervezésre, legyártatásra kerülnek a töltőpontok szerkezeti egységei, melyek a projekt keretében kerülnek összeállításra és kereskedelmi üzemeltetési célú engedélyezésük is a projekt részét képezi.

A mini töltőállomások egyedi innovációs tartalommal bírnak, melyet szabadalmi védelem alá helyeztünk. A töltőállomások önmagukban is termékszinten definiálhatóak és a jövőben működtetési hátterükkel együtt „csomagolva” jelentős kereskedelmi/szolgáltatási érteket képviselnek.

A PAN-LNG projekt keretében megvalósított LNG töltő és disztribúciós állomásokról (szatellit állomások), a TEN-T gerinchálózaton (közutak, autópályák) mentén kihelyezendő 39 mobilállomáshoz – CFB-szállítjuk az üzemanyagot LNG formában, ahol szabályozott elpárologtatás útján CNG formában kiskereskedelmi forgalomba kerül. A projekt keretében létrehozandó töltőpontok tervezett földrajzi elhelyezést a Melléklet 3. ábrán mutatjuk be.

A projekt alap célja a CFB technológia elterjesztése, azaz más energetikai szolgáltatók, vagy egyszerűen kereskedők számára lehetővé tenni az innovatív töltőinfrastruktúra üzemeltetését. Új töltőpont üzemeltető társaságok belépésével azok számára a CFB elkészíthető és a kívánt helyszínen installálható. A Pannon Fuel Kft ezen vállalkozások által üzemeltetett töltőpontok ellátását a szatellit-elosztó állomásairól nagykereskedelmi tevékenység formájában végezheti.

A Clean Fuel Box Projekt része egy legalább 50 járműből álló flotta üzembeállítása is a Pannon Fuelnél, amely részben forgalomgenerálási, részben rászoktatási céllal került a programba. A járművek javarészt a már most is meglévő gépjármű bérleti szolgáltatási célra kerülnek üzembeállításra.